تابلو آموزشی سیستم CNG میکسری OMVL یا RAF-04 یا KIA500

مشخصات دستگاه:

قابلیت تست شرایط مختلف عملکرد سیستم CNG

دارای شبیه ساز دور موتور و سنسور دمای آب برای تغییر وضعیت از بنزین به گاز

دارای نمایشدهنده دور موتور

قابلیت اتصال به دستگاه عیب یاب و بررسی عملگرها و سنسورها

 

صفحه قبلصفحه اصلی