ماکت آموزشی سیستم کلاچ خودرو

مشخصات :

با این ماکت عملکرد سیستم کلاچ بصورت کامل قابل رویت و آموزش است

 

صفحه قبلصفحه اصلی